F. Stoop BV развива дейност в търговията с луковици вече повече от 50 години. Компанията започва като култиватор на гладиоли, и се превърща в престижен износител на луковици на гладиоли.През 1998 година ръководството на компанията се сменя с цел да се развие асортимента, да се изведат нови сортове на пазара и да се подобрят съществуващите видове.http://www.stoopflowerbulb.nl/