През лятото на 1899Julius Silz създава своя разсадник в Brabschütz в Дрезден ...Днес компанията се развива успешно и динамично  като залага на пазарно ориентирани култури, добро качество  и мотивирани служители. Основни продукти са Pelargonium, Poinsettia и New Guinea Impatiens.Производството се извършва на три локации в Германия, Кения и Южна Испания, подбраните места и контролираните условия гарантират устойчивост и изключителна идентичност на сортовете.

http://www.silze.de