Коренища на далия за производство на отрязан цвят . Минимално количество една касетка (70 бр. в касетка от сорт ). Доставка при предварителна заявка от 3 месеца.

Каталог Далия.pdf 

Оферта.xls