ВСИЧКИ ЦЕНИ В ОФЕРТАТА СА В ЕВРО БЕЗ ДДС И ДОСТАВКА


Крайната цена се образува като цената в евро се умножи х 1.95583 х 1.2 за ДДС и се добавят


5% за доставка 

Оферта  2019

  Каталог 2013.pdf