КИМ 2003 ООД

гр. Пловдив

За информация - info@bg-flower.com

За поръчки - orders@bg-flower.com

 

  Атанас Павлов 

тел: +359 32 550412

мобилен: 0888 972 123

 Николай Даскалов

мобилен: 0888 304 761

 Румен Лангурев

мобилен:0888 320 730

  Калоян Матеев

тел: +359 2 4903051

мобилен: 0888 872 490