Проект и главна цел: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-5607-C01

Бенефициент: КИМ 2003 ООД

Обща стойност: 50 000 лв.,
от които 50 000 лв. европейско финансиране.

Начало: 30.08.2021 г.
Край: 30.11.2021 г