Оперативна програма: Иновации и конкуретноспособност

Оперативна програма: Иновации и конкуретноспособност

Проект и главна цел: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-5607-C01 Бенефициент: КИМ 2003 ООД Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв....